Budowa Arboretum przy Parafii sw. Ojca Pio w Wegrowie


Umowa na Budowę Arboretum przy Parafii św. Ojca Pio w Węgrowie w ramach rozwoju infrastruktury ogólnodostępnej służącej rekreacji podpisana !


19 października 2020 roku
Proboszcz Parfii ks. Andrzej Falkowski
oraz
właściciel firmy LUX GARDEN Pan Lukasz Bardadyn
podpisali umowę


na Budowę Arboretum przy Parafii św. Ojca Pio w Węgrowie w ramach rozwoju infrastruktury ogólnodostępnej służącej rekreacji.
Na powyższą inwestycję Parafia w sierpniu 2020 roku otrzymała decyzję o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.
W ramach umowy zostaną wykonane następujące zadania :
ETAP I Roboty przygotowawcze i roboty ziemne, wykonanie alejek i chodników, montaż pergoli
1. Roboty przygotowawcze
2. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
3. Chodniki o nawierzchni mineralnej
4. Pergole
ETAP II - Rozścielenie ziemi urodzajnej, nasadzenia drzew, krzewów, bylin i pnączy, wysianie traw, montaż tabliczek oznaczeń roślin
1.Nasadzenia drzew
2. Nasadzenia krzewów
3. Nasadzenia pnączy
4. Nasadzenia bylin
5. Nasadzenia z trawy naturalnej
W projekcie przyjęto rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne obejmujące obszar niezagospodarowany na części działek parafialnych nr 5397/10 i 5398/16 (5398/13), tworząc arboretum z ogrodem.
W arboretum wprowadzono nasadzenia unikatowych drzew i krzewów (w tym nie występujących na obszarze miasta Węgrowa i okolic).Wszystkie obiekty roślinne będą zaopatrzone w tablice informacyjne przedstawiające parametry roślin i ich właściwości lecznicze.
Część arboretum będzie stanowić ogród kameralny, zaprojektowany na wzór ogrodów przyklasztornych o charakterze franciszkańskim, w nawiązaniu do lokalnych tradycji historycznych i miejsca lokalizacji. Całość projektowanego obiektu tworzy zespół o walorach rekreacyjnych i edukacyjnych. Obiekt będzie ogólnodostępny – przeznaczony również do zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach szkolnej edukacji przyrodniczej.

Zaprojektowano:
- ciągi komunikacyjne w formie alejek parkowych o nawierzchni mineralnej (w części ogrodowej) oraz chodników o nawierzchni z kostki betonowej (nawiązujące do istniejących chodników).
- nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych i owocowych, bylin i pnączy, warzywnika oraz utworzenie trawników.
- wyposażenie obiektu w pergole i tabliczki informacyjne o zaprojektowanych roślinach.

Wykonawca robów firma LUX GARDEN Lukasz Bardadyn
Wartość zadania: 105 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego : 100 000,00 zł
Planowany termin wykonania: 15.06.2021 r.


Operacja pn. Budowa Arboretum przy Parafii św. Ojca Pio w Węgrowie w ramach rozwoju infrastruktury ogólnodostępnej służącej rekreacji mająca na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury publicznej dla poprawy jakości życia mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

http://www.piowegrow.pl