Budowa kompleksu rekreacyjnego
Parafia świętego Ojca PIO w Węgrowie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na realizację zadana pn. Budowa kompleksu rekreacyjnego przy Parafii świętego Ojca PIO w Węgrowie za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez firmę KORTBUD Janusz Gniado, 05-079 Okuniew, ul. Lipowa 7a.
DOKUMENTY


Budowa kompleksu rekreacyjnego przy Parafii świętego Ojca PIO w Węgrowie

Parafia Rzymskokatolicka
Św. Ojca Pio w Węgrowie
ul. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 2
07-100 Węgrów.

ogłosiła

Postępowanie w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy zadania dofinansowanego udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.
pn. Budowa kompleksu rekreacyjnego przy Parafii świętego Ojca PIO w Węgrowie
Wszelkie informacje wraz z niezbędnymi dokumentami znajdują się pod adresem:
https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia
nr ogłoszenia 01/28/03/2018
oraz jako załączniki do niniejszej informacji.

dokumenty do pobrania
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -

http://www.piowegrow.pl