Budowa kompleksu rekreacyjnegoUroczyste otwarcie i poświęcenie Kompleksu Rekreacyjnego przy Parafii Św. o. Pio w Węgrowie.

„Budowa Kompleksu rekreacyjnego przy Parafii św. Ojca Pio w Węgrowie”, tak brzmi tytuł projektu, który Parafia złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w marcu 2017 r., za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek o przyznanie pomocy przygotowała Pani Jadwiga Snopkiewicz w porozumieniu z Panem Tadeuszem Adamskim Pracownia Projektowa Fraxinus. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w styczniu 2018 r. ks. Proboszcz Andrzej Falkowski podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim o udzieleniu pomocy na realizację projektu.
W wyniku ogłoszonego przetargu na budowę obiektu do realizacji zadania przystąpiła Firma KORTBUD Janusz Gniado, nadzór inwestorski sprawował Pan Tadeusz Adamski. Nad realizacją projektu od strony formalnej czuwała Pani Anna Piotrowska. 2 czerwca 2019 r. uroczystego poświęcenia Kompleksu Rekreacyjnego dokonał J.E. Ks. Bp Tadeusz Pikus, a przecięcia wstęgi dokonali: Ks. Kan. Wiesław Niemyjski, Ks. Proboszcz Andrzej Falkowski, Starosta Węgrowski Pani Ewa Besztak, Burmistrza Miasta Węgrowa Pan Pawła Marchela, Pani Małgorzata Szeja, Pani Jadwiga Snopkiewicz, Pan Tadeusz Adamski, Pani Anna Piotrowska, Przedstawiciel Rady Parafialnej Pan Grzegorza Maleszewski.
Na nowej murawie odbył się mecz Policja – Straż Pożarna. Wygrała drużyna Policji. Ks. Proboszcz wręczył puchary obydwu drużynom za promowanie zdrowego stylu życia.prace budowlane
Parafia świętego Ojca PIO w Węgrowie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na realizację zadana pn. Budowa kompleksu rekreacyjnego przy Parafii świętego Ojca PIO w Węgrowie za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez firmę KORTBUD Janusz Gniado, 05-079 Okuniew, ul. Lipowa 7a.
DOKUMENTY


Budowa kompleksu rekreacyjnego przy Parafii świętego Ojca PIO w Węgrowie

Parafia Rzymskokatolicka
Św. Ojca Pio w Węgrowie
ul. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 2
07-100 Węgrów.

ogłosiła

Postępowanie w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy zadania dofinansowanego udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.
pn. Budowa kompleksu rekreacyjnego przy Parafii świętego Ojca PIO w Węgrowie
Wszelkie informacje wraz z niezbędnymi dokumentami znajdują się pod adresem:
https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia
nr ogłoszenia 01/28/03/2018
oraz jako załączniki do niniejszej informacji.

dokumenty do pobrania
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -

http://www.piowegrow.pl